Get Adobe Flash player

Masarykova základní škola Lubenec

Stránky jsou aktualizovány 1 x za měsíc.

Plánované aktivity najdete zde.                 Nabízíme výuku jazyků pro veřejnost. Nové kurzy. Informace zde.

Důležité informace najdete zde.                Doprava do školy více zde.

 

 

Prázdninový jednodenní výlet do PlzněPrázdninový jednodenní výlet do Plzně

Na pololetní prázdniny připravily vychovatelky školní družiny pro děti z 1. až 5. třídy výlet do Plzně. V pátek 29. ledna se na hřišti u školy sešlo 30 dětí s vychovatelkami, které odvezli pan Ryk a pan Šváb autobusy do Plzně k náměstí Republiky, kde děti navštívily první cíl výletu - Muzeum strašidel.

 

Celý článek...

 

tn00001Zápis do 1. třídy v Masarykově základní škole v Lubenci

Seznam přijatých zde.

 

Přejeme ti, aby se ti u nás líbilo.“ Tímto heslem letos prováděl Večerníček se svými kamarády vílou Amálkou, Rákosníčkem, Makovou panenkou, motýlem Emanuelem a Bobem a Bobkem 24 předškoláků, kteří přišli k zápisu do prvního ročníku. Zápis se konal 19. a 20. ledna a během pohádkové cesty budoucí školáci plnili různé úkoly, při kterých museli zvládnout zapnout knoflík, zavázat mašli, nakreslit postavičku, spočítat hvězdy v rybníčku, poznat, kde je pravá a levá strana, zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku. S Bobem a Bobkem si pak vesele zacvičili.

 

Zápis se povedl a spokojené a rozzářené oči našich budoucích žáčků byly tím nejhezčím oceněním nejen pro nás pedagogy, ale i pro žáky z naší školy, kteří se na zápis pečlivě připravili, krásně se převlékli do masek, pomáhali nám na jednotlivých stanovištích, vyrobili krásné výrobky při hodinách výtvarné výchovy či připravili nádherné výtvory v družině. Všem moc děkujeme. Byli jste skvělí.

 

tn00002A budoucím prvňáčkům přejeme to, co Večerníček  – „Ať se vám u nás líbí.“

 

Děkujeme i sponzorům za sponzorské dary, jmenovitě pak nakladatelství Albatros Media, a.s. a nakladatelsví Grada Publishing, a.s. za knižní publikace a  časopis Předškolák.

 

Za všechny pedagogy sepsala Mgr. Jana Pěknicová

 

tn00004Velké sportovní úspěchy

Pomalu se blíží čas pololetí, bilancování výsledků práce a snažení žáků i pedagogů. Proto i nám, učitelům tělesné výchovy, proběhnou hlavou myšlenky na dosažené sportovní úspěchy našich žáků.

 

Zapojením do projektu Sazka Olympijský víceboj jsme opět nastartovali rok plný pohybu a aktivit pomáhajících rozvoji tělesných dovedností žáků. Již samotné zapojení do tohoto projektu a splnění třech libovolných disciplín přineslo první pozitivní hodnocení a to takové, že si žáci 1. až 4. třídy vybojovali tréninkové deníky, do kterých si budou moci v následujících měsících zapisovat své výkony, porovnávat svá zlepšení i výsledky spolužáků, budou moci plnit různé zábavné pohybové a výchovné aktivity i mimo vyučování. Pro celou školu jsme jako jedna z prvních 150 aktivních škol získali 2000 bodů, které nám umožnily zakoupit nové sportovní sety – TRX na cvičení vlastní vahou těla, cvičební žebřík pro rozvoj obratnosti a 30 m pásmo.

Celý článek...

 

Návštěva předškoláků v 1. třídě

Dne 13. 1. 2016 v 10 hodin zavítaly do 1. třídy ZŠ v Lubenci předškolní děti z mateřské školy. Prvňáčci, spolu s třídní učitelkou Mgr. Dagmar Halámkovou, pro ně měli připravený pestrý program. 

 

Po přivítání budoucím prvňáčkům přečetli zimní příběh ze slabikáře.  Následovala ukázka početních úkolů a společný taneček „Sněhuláčci“. Školáci potom předškoláčkům rozdali jednu malovanou rukavičku a druhou do páru si museli najít sami. Všem se úkol podařilo splnit na výbornou. 

Celý článek...

 

tn00001Beseda s Tondou Obalem

V úterý 5. ledna se žáci I. stupně Masarykovy základní školy v Lubenci zúčastnili zajímavé interaktivní besedy.  Jednalo se o ekologický program společnosti EKO -KOM Tonda Obal na cestách, kterým jsme doplnili environmentální výchovu. Jejím cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

tn00002V průběhu besedy, která byla přizpůsobena úrovni jednotlivých tříd, si žáci doplnili informace týkající se správného třídění a následného využití separovaného odpadu. Součástí byla výstavka Tondy Obala – kufřík naplněný recykláty a materiály, které si mladší žáci mohli formou hry sami roztřídit, nebo názorné dvouminutové filmy o recyklaci a likvidaci odpadu.

Beseda se žákům všech tříd líbila a naše škola sklidila pochvalu od samotného lektora jak za dosavadní znalosti děti v této problematice, tak za chování žáků během celé besedy.

 

tn00003

Zapsala: Dagmar Halámková

 

tn00006ADVENTNÍ ČAS

Opět nám po roce začal advent, doba předvánočních příprav, období naplněné vůní chvojí a zapálených svíček.

 

Jako každoročně jsme první železnou adventní neděli oslavili vánočními trhy. Celý listopad naši žáci vyráběli nepřeberné množstvínejrůznějších vánočních dekorací, nacvičovali taneční a hudební vystoupení a také vzpomínali na slova vánočních písní a koled. I díky pomoci paní kuchařek, které napekly štrúdly, vánočky a tradiční perníčky si troufám tvrdit, že i za velmi nepříznivého počasí se letošní trhy opět povedly.

 

Tak jako každý rok si ti nejstarší z „devítky“, připravili pro naše nejmenší Mikulášskou nadílku. Mikuláš s plnovousem a zlatou berlou společně se svými krásnými anděly rozdával za pěknou koledu i sladkou odměnu. Ani čerti nedělali svému jménu ostudu a nezbedníky pořádně postrašili. Přípravu a průběh mikulášské spolu s „deváťáky“ letos připravila paní učitelka Petra Kubíková, a zvládli to skutečně na výbornou.

 

Jedničku si určitě zaslouží i paní učitelka Věra Floriánová, která s výběrem žáků čtvrté a páté třídy nacvičila krásné taneční vystoupení pro babičky a dědečky na jejich tradičním vánočním posezení v KD. Naši malí tanečníci předvedli tři lidové tance, jeden živější country tanec a na závěr ukázali, jak se bavíme dnes při ZUMBĚ. Babičky a dědečkové se těšili nejen z povedeného vystoupení, ale také z krásných perníčků, které dostali jako dáreček od žáků naší školy.

 

Vyvrcholením adventního času jsou pro nás vždycky vánoční besídky, výlety do přírody, rozbalování dárků od svých kamarádů, výroba vánočních přání a psaní Ježíškovi. Pojďme si na závěr něco společně přát. Přejme si, abychom prožívali Vánoce v klidu, v míru, ve zdraví a naplněni láskou a štěstím.

 

Krásné Vánoce přeje za celý kolektiv zaměstnanců školy a za všechny žáky Bc. Miroslava Piačková.

 

tn00002Obhajoby výstupních prací

V měsíci listopadu Masarykova základní škola Lubenec každým rokem pořádá velmi hezkou akci pod názvem Obhajoby výstupních prací, která je součástí velkého projektu Výstupní práce. Žáci dle časového harmonogramu zpracují v počítačové podobě /Word, PowerPoint/ téma, které si ve spolupráci se svým třídním učitelem vybírají již v sedmé třídě. V práci pokračují za pomoci konzultací u přidělených pedagogů v průběhu 8. ročníku a obhajobu realizujív 9. ročníku.

 

První kolo obhajob se odehrálo 4. listopadu 2015, druhé kolo hned druhý den. Obě kola začínala shodně od 13 hodin za účasti paní ředitelky Ing. Mgr. Romany Klimentové, paní zástupkyně Mgr. Věry Floriánové, panastarosty obce Lubenec,Jiřího Chaloupeckého, rodičů a prarodičů. Diváky ještě doplnili žáci ze 7. a 8. ročníku, kteří čerpali informace a nabírali zkušenosti z průběhu samotných obhajob, jež mohou v budoucnu uplatnit.

 

Jednotlivá vystoupení pečlivě sledovala a vyhodnocovala odborná porota pod vedením paní MUDr. Dany Šaškové, dalšími členkami poroty byly Mgr. Jana Michalcová a Mgr. Renáta Langová.

 

Obhajoby výstupních prací se nesly v duchu velké pestrosti, neboť prezentace žáků zasáhla poměrně velkou škálu témat – svět zvířat a rostlin, zeměpis, hudbu, výtvarnictví, zemědělskou techniku, auta a sport. Kvalita jednotlivých obhajob se pochopitelně od sebe lišila, takže i hodnocení odborné poroty bylo různorodé.

 

V závěru bych chtěl poděkovat především paní MUDr. Daně Šaškové za to, s jakou skvělou myšlenkou, která kdysi odstartovala projekt Výstupní práce, přišla. Dále bych chtěl poděkovat paní učitelce Bc. Miroslavě Piačkovéza nezištnou pomoc při organizaci a všem žákům deváté třídy, kteří se celé akce zhostili opravdu zodpovědně.

 

Miloš Samec, třídní učitel 9. třídy

 

tn00002Skuteční patroni

V naší škole se každý rok žáci deváté třídy vzorně starají o své daleko mladší spolužáky z první třídy. Letos tento krásný úkol plní „deváťáci“ pod vedením jejich třídního učitele, pana Miloše Samce,ve spolupráci s paní učitelkou našich prvňáčků, Dagmar Halámkovou.

 

Vše odstartoval den 1. září 2015, který se stal pro naše nejmladší ve škole velkou životní událostí. Právě od tohoto dne se rozjíždí projekt Patron, jehož cílem je pomáhat a prostřednictvím mnoha akcí zpestřovat program žákům prvního ročníku.

 

Ve velmi krátké době jsme vedle běžných činností /např. hry o velké přestávce/ stihli zorganizovat dvě pozoruhodné akce. První z nich bylo literární pásmo, které spočívalo v předčítání pohádek, povídek a říkánekpro naše nejmenší v produkci samotných žáků deváté třídy /9. září 2015 – Týden knihoven/. Malé děti projevily v průběhu předčítání úžasné reakce a poděkovaly velkým potleskem.

 

Tato fantastická spolupráce se rozvíjela i v Den stromů /21. 10. 2015/, kdy prvňáčci absolvovali zajímavou trasu v malebném okolí obce Lubenec, a to dle pochodových značek a s plněním úkolů, které v cíli gradovaly hledáním pokladu a skládánímrozstřihaných obrázků postaviček z dětských animovaných seriálů. Přestože v ten den nízká venkovní teplota nás příliš nešetřila, prvňáčci neskrývali svoji radost ze hry a žáci deváté třídy byli rádi, že je mohli potěšit.

 

Miloš Samec, třídní učitel 9. třídy