Sto let Československa v lubenecké škole

   Výstavu "Jak se žilo v Československu" uspořádali žáci osmé třídy v rámci projektového vyučování v předmětech - VkO, Čj a D. Nashromáždili předměty z let 1918 - 1992 od svých příbuzných či známých, označili je a vystavili v tělocvičně školy. Rozdělili je do oblastí jako: sport, hračky, škola, kuchyň, apod. Ujali se též role průvodců výstavou v dobovém oblečení.

   Sepisovali také vyprávěních svých rodičů a prarodičů o tom, jak se žilo v Československu, kam jezdili např. na dovolenou, jaké měli auto nebo jídelníček, jak trávili volný čas. Zpětnou vazbou je vyhodnocení anketních lístků, videoprojekce a nástěnka - fotokoláž ve vestibulu školy. Výstavu navštívilo přes 250 lidí.

Mgr. Jana Michalcová, učitelka dějepisu