Jeden svět na školách

Tradičně se naše škola zapojuje do projektu Člověka v tísni – Jeden svět na školách: Příběhy bezpráví. Tématem jsou vždy příběhy lidí, kteří trpěli během totalitní komunistické vlády v Československu – ať už šlo o hokejisty, mistry světa z roku 1948, odpůrce režimu, kněze, statkáře či obyčejné mladé lidi, kteří jen vyjadřovali svůj názor. Tentokrát se žáci osmé třídy v rámci hodin výchovy k občanství seznamovali s příběhy mladých lidí proti komunismu. Vždy ve dvojici nastudovali jeden příběh, a pak ho prezentovali ostatním. Společně poté zhlédli dokumentární film: „Ta hezká holka z vily za řekou“. Následovala beseda s přímým účastníkem demonstrací v listopadu 1989 a prezentace fotografií z té doby.

Jana Michalcová